ยาสามัญประจำบ้าน คืออะไร

ยาสามัญประจำบ้าน คืออะไร

ยาสามัญประจำบ้าน คืออะไร เมื่อรู้เรื่องยาสามัญฯ แล้ว ก็ต้องรู้จักเลือกซื้อตู้เก็บยาให้ถูกลักษณะด้วย แล้วตู้ยาที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร Ged Good Life มีคำแนะนำมาฝาก

ยาสามัญประจำบ้าน คืออะไร

แนะนำยาที่ควรรู้จัก

3 คุณสมบัติที่ดี ของตู้ยาสามัญประจำบ้าน(Medicine Cabinet)

  • เป็นตู้ทึบแบบกันแสง เพราะ ตัวยาไม่ควรโดนแสงแดด ด้านหน้าอาจเป็นกระจกบานเลื่อน เพื่อให้มองเห็นว่าข้างในมียาอะไรอยู่บ้าง (ด้านที่เป็นกระจกไม่ควรโดนแสงแดดโดยตรง)
  • ตู้ยาควรมีขนาดที่เหมาะสม ไม่ใหญ่ หรือเล็กเกินไป สามารถบรรจุยาได้เพียงพอกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว
  • มีชั้นแยกยา เพื่อช่วยให้จัดวาง / แยกประเภทยา ได้ชัดเจน ซึ่งอาจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มยาสำหรับใช้ภายใน, กลุ่มยาสำหรับใช้ภายนอก, และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น ช้อนตวงยา สำลี พลาสเตอร์ปิดแผล เป็นต้น

ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

1.1 ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซียช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอก ลดกรดในกระเพาะอาหาร ท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นท้อง อาหารไม่ย่อย ภาวะกรดไหลย้อน

 รับประทานก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงหรือหลังอาหาร 1 ชั่วโมง

1.2  ยาน้ำลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย
ช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอก ลดกรดในกระเพาะอาหาร ท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นท้อง อาหารไม่ย่อย ภาวะกรดไหลย้อน

 รับประทานก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงหรือหลังอาหาร 1 ชั่วโมง และควรเขย่าขวดทุกครั้งก่อนใช้ยา

1.3 ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดามินท์
ชนิดเม็ด ช่วยลดกรดในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการแสบร้อนกลางอก จุกเสียด อาหารไม่ย่อย

 รับประทานหลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ

1.4 ยาขับลมช่วยบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลมในกระเพาะอาหาร

 รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง และควรเขย่าขวดทุกครั้งก่อนใช้ยา

1.5 ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดงช่วยบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลมในกระเพาะอาหาร

 รับประทานก่อนอาหารวันละ 3 ครั้ง และควรเขย่าขวดทุกครั้งก่อนใช้ยา

1.6 ยาน้ำแก้ ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนต
บรรเทาอาการท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ เนื่องจากมีกรดมากใน
กระเพาะอาหาร

 ใช้ป้อนให้ทารกและเด็กหลังอาหาร หรือเมื่อมีอาการไม่ควรให้เกินวันละ 6 ครั้ง