ยาสามัญ

แนะนำยาที่ควรรู้จักและควรมีติดบ้าน หรือที่เราเรียกว่ายาสามัญประจำบ้าน นั่นเอง

ยาสามัญประจำบ้าน เป็นชื่อเรียกของกลุ่มยา ทั้ง แผนปัจจุบัน และ แผนโบราณ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นยาสามัญประจำบ้าน สามารถใช้รักษาอาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยผู้ป่วยในบ้านสามารถใช้รักษาได้ด้วยตนเยาสามัญประจำบ้านเป็นยาที่มีความปลอดภัยสูง ถ้าใช้ถูกวิธี ก็จะไม่เป็นอันตรายใด ๆ เช่น อาการไอ ปวดศีรษะ เป็นหวัด ท้องอืด ท้องเฟ้อ ถูกมีดบาด เป็นต้น สามารถหาซื้อได้ทั่วไปโดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์

3 คุณสมบัติที่ดี ของตู้ยาสามัญประจำบ้าน (Medicine Cabinet)

  1. เป็นตู้ทึบแบบกันแสง เพราะ ตัวยาไม่ควรโดนแสงแดด ด้านหน้าอาจเป็นกระจกบานเลื่อน เพื่อให้มองเห็นว่าข้างในมียาอะไรอยู่บ้าง (ด้านที่เป็นกระจกไม่ควรโดนแสงแดดโดยตรง)
  2. ตู้ยาควรมีขนาดที่เหมาะสม ไม่ใหญ่ หรือเล็กเกินไป สามารถบรรจุยาได้เพียงพอกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว
  3. มีชั้นแยกยา เพื่อช่วยให้จัดวาง / แยกประเภทยา ได้ชัดเจน ซึ่งอาจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มยาสำหรับใช้ภายใน, กลุ่มยาสำหรับใช้ภายนอก, และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น ช้อนตวงยา สำลี พลาสเตอร์ปิดแผล เป็นต้น

สถานที่ตั้งตู้ยาสามัญประจำบ้าน ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ เช่น

  • ควรอยู่ที่สูง เด็กเอื้อมไม่ถึง
  • ไม่ควรตั้งตู้ยาในที่ที่ถูกแสงแดดโดยตรง
  • และไม่สัมผัสกับความชื้นได้ง่าย เพราะอาจทำให้ยาเสื่อมสภาพเร็วขึ้น

ยาสามัญประจำบ้าน มีอะไรบ้าง?

กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดยาสามัญประจำบ้านไว้ทั้งหมด 53 ชนิด นำมาใช้รักษาโรคสามัญได้ 16 กลุ่ม (อาจมีปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมได้ในอนาคต)