สรรพคุณยาที่ควรรู้จัก

Alcohol

Alcohol เช็ดบริเวณรอบบาดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อสามารถทำลายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อวัณโรค เชื้อรา และไวรัสได้ดีระดับหนึ่งเป็นยาใช้ภายนอก สรรพคุณยาที่ควรรู้จัก ใช้ทาผิวหนังภายนอกและใช้เฉพาะที่

สรรพคุณยาที่ควรรู้จัก

รายละเอียด


สรรพคุณ: เช็ดบริเวณรอบบาดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ สรรพคุณยาที่ควรรู้จัก เช็ดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่าง เช่น เครื่องมือทำแผล
เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณผิวหนังก่อนทำหัตถการทางการแพทย์ เช่น ฉีดยา เจาะเลือด
แอลกอฮอล์ 70% สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อวัณโรค เชื้อรา และไวรัสได้ดีระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถทำลายสปอร์ของแบคทีเรียได้
เป็นยาใช้ภายนอก ใช้ทาผิวหนังภายนอกและใช้เฉพาะที่ หากมีการลืมทาผิวหนังก็สามารถทาเช็ดผิวหนังเมื่อนึกขึ้นได้
ข้อควรระวัง: ห้ามใช้ในผู้แพ้ยา/แพ้น้ำยานี้ ห้ามรับประทานน้ำยานี้โดยเด็ดขาด ห้ามให้น้ำยานี้เข้าตาหรือใช้หยอดหู
ห้ามเทราดน้ำยานี้บนแผลสดโดยตรง ให้ใช้วิธีเช็ดรอบบาดแผลบนผิวหนังที่ปกติ ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นมิดชิดหลังเปิดใช้งานทุกครั้ง
หลีกเลี่ยงการเก็บน้ำยานี้ในที่ที่มีเปลวไฟหรือประกายไฟ สรรพคุณยาที่ควรรู้จัก รวมถึงในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเพราะน้ำยานี้สามารถติดไฟหรือลุกไหม้ได้