ยาเหลือง

ยาที่ใช้ใส่แผล ยาเหลือง ยาแดง ทิงเจอร์ แอลกอฮอล์

ยาที่ใช้ใส่แผลในท้องตลาด ปัจจุบันมีจำหน่ายหลายชนิด ทั้ง ยาเหลือง ยาแดง ทิงเจอร์ แอลกอฮอล์ เป็นต้น การเลือกใช้ยาแต่และชนิดต้องคำนึงถึงลักษณะบาดแผลเป็นหลัก

Read More →