ยาน้ำแขวนตะกอน

ยาทาแก้คัน

ยาทาแก้คัน คาลาไมน์

เป็นยาน้ำแขวนตะกอน ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวยาแป้งสีชมพูกระจายตัวอยู่ในน้ำ มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคันตามผิวหนัง เช่น ผดผื่นคัน ผื่นแพ้ ลมพิษ มีตัวยาสำคัญ ได้แก่ ซิงก์ออกไซด์ (Zinc oxide)

ซิงก์คาร์บอเนต (Zinc Carbonate) คาลาไมน์โลชันเป็นยาสามัญประจำบ้านที่มีความปลอดภัยสูง สามารถใช้ในเด็ก ผู้สูงอายุ รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ได้ ใช้ง่าย ไม่ค่อยมีผลข้างเคียง

คาลาไมน์โลชันมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป ตัวอย่างยี่ห้อคาลาไมน์โลชัน เช่น คาดรามาย-วี โลชัน (Cadramine-V lotion) คาลาดิพ (Caladiph) คาลาคิน (Calakin) คาลาไมน์ โลชัน จีพีโอ (calamine lotion GPO) คาลาไมน์พญายอ (เสลดพังพอน) อภัยภูเบศร คาลาไมน์โลชัน ตราเสือดาว (Calamine Leopard brand) คาลาไมน์ โลชัน ศิริบัญชา (Calamine lotion Siribuncha)

เมื่อมีอาการคัน ส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าเกิดจากเชื้อรา แต่ความจริงแล้วอาการคันสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ผื่นแพ้ ลมพิษ กลาก เกลื้อน รวมถึงจากแมลงสัตว์กัดต่อย การรักษาอาการคันที่ได้รับความนิยมคือรักษาด้วยยาทาแก้คัน

ยานี้จะออกฤทธิ์เฉพาะบริเวณที่ต้องการ ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อย จึงก่อให้เกิดอาการข้างเคียงจากยาน้อยเช่นกัน ยาทาแก้คันที่คนส่วนใหญ่มักถามถึง ได้แก่ คาลาไมน์โลชัน ยาสเตียรอยด์ชนิดใช้ภายนอก และยาทาแก้คันในร่มผ้า