เป็นส่วนผสมหลัก

ยาใส่แผลสด

ยาใส่แผลสด ที่ได้ผลดีและไม่แสบ

 เบตาดีน แทบจะกลายเป็นชื่อสามัญสำหรับยาใส่แผลสดเวลาเลือดออก (เหมือนที่เราติดปากเรียก มาม่า หรือ แฟ้บ) เบตาดีน มี โพวิโดน ไอโอดีน เป็นส่วนผสมหลักที่ใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และยับยั้งการติดเชื้อบริเวณบาดแผล

ยาใส่แผลโพวิโดน-ไอโอดีน
ในสูตรตำรับยาใส่แผลโพวิโดน-ไอโอดีน ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Povidone-Iodine 10% w/v eqivalent to Iodine 1% w/v
สรรพคุณ
โพวิโดน-ไอโอดีนรักษาแผลสด
วิธีใช้
ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล
คำเตือน
หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา
หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา
การเก็บรักษา
ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ
ยาใส่แผลโพวิโดน-ไอโอดีนบรรจุขวดละ 30 มิลลิลิตร