ยาสามัญ

แนะนำยาที่ควรรู้จักและควรมีติดบ้าน หรือที่เราเรียกว่ายาสามัญประจำบ้าน นั่นเอง

ยาสามัญประจำบ้าน เป็นชื่อเรียกของกลุ่มยา ทั้ง แผนปัจจุบัน และ แผนโบราณ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นยาสามัญประจำบ้าน

Read More →